Hållbarhet

Vårt hotell är miljömärkt med Green Key

Du bor på ett hotell som belönats med den internationella miljömärkningen Green Key.
Vi jobbar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor genom Green Keys omfattande kriterier.

VÅRA ÅTAGANDEN

Här är exempel på våra åtaganden:

 • Vi använder 100% förnybar el, energibesparande belysning och har rutiner för minskad energiåtgång.
 • Vi har tagit initiativ för att minska vattenförbrukningen.
 • Vi källsorterar och återvinner vårt och våra gästers
 • Vi använder miljömärkta tvätt- och rengöringsprodukter.
 • Våra gäster erbjuds ekologiska produkter på frukosten.
 • Vi jobbar mot minskat matsvinn.
 • Vi mäter årligen våra utsläpp av växthusgaser i syfte att minska vår klimatpåverkan.

 

VILL DU HJÄLPA OSS?

Vi hoppas att du vill hjälpa oss att minska vår miljöpåverkan, vänligen:

 • Lämna återvinningsbara förpackningar och pant på rummet så källsorterar vi det åt
 • Använd din handduk en extra dag.
 • Vi byter dina lakan efter tre nätter. Meddela oss om du önskar byte av lakan mer sällan.
 • Häng ut dörrhängaren om rummet inte behöver städas varje dag om du stannar flera nätter.
 • Släck lampor, stäng av elektronik och dra laddare ur
 • Undvik att kasta mat genom att t.ex. inte ta mer mat än du orkar äta upp.
 • Res kollektivt eller låna en av våra cyklar.

OM GREEN KEY

Green Key är en internationell miljömärkning för besöks- och turistanläggningar och finns i över 65 länder. Märkningen drivs internationellt av Foundation for Environmental Education, som stödjs av bl.a. UNEP, UNESCO och World Tourism Organization. Idag finns över 170 Green Key-märkta anläggningar i Sverige och alla anläggningar genomgår regelbundna revisioner, för att säkerställa att kriterierna efterlevs.

Läs mer på www.greenkey.se och www.greenkey.global.

 

 

Erbjudanden

Få ut det mesta av ditt besök

Hotell Alfred Nobel © 2024

Logotyp Zebraweb